Uitnodiging juni’19

THE ART OF HOSTING AND HARVESTING
CONVERSATIONS THAT MATTER
DRONGEN, 4-6 JUNI 2019

Herken je dit: jouw organisatie heeft een duidelijk en zinvol doel en de mensen waar je mee samen werkt werken echt hard, maar het lijkt de organisatie niet dichter bij haar doel te brengen?

Hoe kunnen we individuele creatieve energie bevrijden ten dienste van het doel van de organisatie?

Een metafoor die ons kan helpen een antwoord op deze vraag te vinden, is het beeld van een zaadje. In een zaadje is al het potentieel al aanwezig. Het zaad weet wat het zal worden; een berk, een eik, een bloemkool of een roos. Er is geen twijfel over mogelijk. Het is vergelijkbaar voor ons, mensen. Eens we geboren zijn, zit ons volledige potentieel al in ons! En hetzelfde geldt voor organisaties en bedrijven! De omgeving, de context, de cultuur waarin we leven en werken – ons huis, onze scholen, onze bedrijven – zullen ons in staat stellen om deze mogelijkheden te ontwikkelen. Of niet.

Dat leidt ons tot enkele diepgaande vragen over nieuwe manieren van werken:

 • Wat is er precies nodig in een organisatiecultuur en -structuur zodat werknemers hun volledige potentieel kunnen ontplooien?
 • Hoe kan uw bedrijf de juiste omgeving creëren en een vruchtbare bodem zijn voor mensen om hun creatieve energie los te maken en in te zetten?
 • Hoe persoonlijk doel in overeenstemming brengen met het doel van de organisatie?

De verandering in mindset waarnaar deze vragen verwijzen is enorm en vereist nieuw leiderschap en persoonlijke vaardigheden en nieuwe manieren om onszelf te organiseren.

Veel beoefenaars en wetenschappers werken op dit nieuwe gebied en begrijpen dat het bijeenroepen en ontwerpen van gesprekken die er toe doen een kernvaardigheden zijn voor leiderschap in onze onzekere tijden en complexe wereld.

Hoe kunnen deze gesprekken energiek, effectief en efficiënt zijn?
Nieuwe gesprekken leiden uiteindelijk tot nieuwe acties en nieuwe werelden. Hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, we moeten vertragen, we moeten de tijd nemen om samen na te denken, anders zijn we niet in staat om onze geconditioneerde werkgewoonten (zowel persoonlijk als collectief) te doorbreken. Wat als we acties ondernemen vanuit onze nieuw gedeelde inzichten in een meer natuurlijk ritme? We denken dat dit is hoe we onze organisaties opnieuw kunnen uitvinden, stap voor stap!

Spreekt dit je aan?
U bent van harte welkom om met ons deel te nemen aan deze oefeningen en ons gezamenlijk onderzoek!

TEAM voor deze training
Praktische informatie en inschrijving

Art of Hosting and Harvesting Conversations that Matter
Deze training bevat een goede mix van relevante modellen en praktische methodes. De modellen helpen ons het leiderschapsthema beter te begrijpen. Vervolgens passen we de methodieken toe om de collectieve wijsheid over dit thema te verkennen. Je krijgt de kans om via coaching actief zo’n methode te oefenen met andere deelnemers. Anderzijds zullen we methodieken ervaren om participatief te werken, zoals World Café, Open Space, Collective Story Harvesting, enz. Hierbij besteden we niet alleen aandacht aan de verschillende processen, maar ook aan de randvoorwaarden om deze te doen slagen. Op deze manier krijg je concrete handvaten om aan de slag te gaan in je eigen project of organisatie.

Mogelijke effecten van Art of Hosting in je organisatie:

 • Efficiënte besluitvorming en gedragen besluiten
 • Flexibiliteit om om te gaan met complexiteit
 • Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid op
 • Medewerkers zijn geëngageerd en nemen initiatief
 • Diversiteit wordt een kans in plaats van een probleem

Voor wie:
Voor iedereen die belang hecht aan betrokkenheid, duurzaamheid, veerkracht… onafhankelijk van je functie of de organisatie waarvoor je werkt.

✓ bedrijfsleiders en leidinggevenden
✓ sociale ondernemers
✓ opvoeders, ouders, vrijwilligers, studenten, schooldirecties
✓ stafleden en beleidsmakers van lokale en provinciale besturen
✓ leidinggevenden en beleidsmakers van NGO’s en middenveldorganisaties
✓ consultants en coaches
✓ maatschappelijke leiders en organisatoren van sector-overschrijdende dialogen

Wat je al doende leert:

 • betekenisvolle gesprekken voeren en vanuit collectieve wijsheid nieuwe inzichten en innoverende acties oogsten
 • processen ontwerpen voor grote en kleine groepen die leiden tot co-creatie en collectieve wijsheid
 • participatief leiderschap toepassen in je eigen context
 • praktische methoden en technieken selecteren voor je projecten en hun bijhorende uitdagingen
 • complexiteit en groepsprocessen beter begrijpen en weten hoe je erop kunt navigeren

Dit is een heel interactieve training die je meteen in het bad gooit van participatief leiderschap. We concretiseren de theorie vanaf het begin en gaan aan de slag met de vragen, ideeën en projecten van de deelnemers

Voertaal:
De voertaal in deze training zal zowel Nederlands als Engels zijn, omdat we enkele internationale trainers in het team hebben. Samen zullen we zorgen dat er vertaling is voor wie het nodig heeft. (collectieve intelligentie in actie!)

TEAM voor deze training
Praktische informatie en inschrijving