Nieuw Leiderschap – juni 2019

THE ART OF HOSTING AND HARVESTING
CONVERSATIONS THAT MATTER
DRONGEN, 4-6 juni 2019

Naar een nieuw leiderschap voor nieuwe tijden:

Hoe kunnen we creatie-energie in organisaties laten stromen ten dienste van de organisatie?

De wereld van vandaag lijkt op zoek naar een nieuwe samenhang, een nieuwe bedding waarin complexiteit enerzijds en welbevinden anderzijds kunnen samengaan. Deze zoektocht zien we zowel op individueel als op collectief vlak. Multinationals en KMO’s, welzijns- en zorgorganisaties zien zich genoodzaakt hun klassieke structuren en gewoontes te bevragen. Men is zoekende naar nieuwe denk- en handelwijzen om flexibel in te spelen op de niet aflatende stroom van veranderingen in markt, reglementering en verwachtingen van de vele belanghebbenden…

Het boek ‘Reinventing organizations’ van Frederick Laloux (2015) speelt in op deze vragen en heeft heel wat in beweging gezet. Begrippen als heelheid, vertrouwen, wijsheid… zijn niet langer zweverig noch naïef binnen organisaties. De droom van vele mensen om actief en gelijkwaardig te participeren aan de eigen organisatie binnen de profit en de socialprofit, is helemaal niet zo ver meer. De tijd is rijp; de nood is groot.

Maar de vraag stelt zich: hoe begin je eraan? Hoe besturen we, weg van de pure hiërarchie, en toch efficiënt en effectief? Hoe creëren we verbinding tussen mensen over de verschillende hiërarchische lagen of doorheen verschillende verantwoordelijkheidsgebieden heen? Hoe verhogen we de betrokkenheid van medewerkers op mekaar en op de missie van de organisatie? Hoe komen we op efficiënte wijze tot gedragen beslissingen die snel uitvoerbaar zijn? Er zijn vele handvatten, zowel in Art of Hosting, als in Sociocracy 3.0 en in andere aanpakken. Welke bruggen kunnen we hier slaan?

In deze training gaan we op zoek naar dit nieuwe besturingssysteem en ook naar het nieuwe leiderschap: een leiderschap van verstilling enerzijds (innerlijkheid, ruimte creëren en collectief luisteren, transparantie…) en een leiderschap van versnellen anderzijds (verantwoordelijkheid, effectiviteit en voortdurend verbeteren…).

We duiken in ‘the Art of Hosting Conversations that Matter’. Deze praktijk, methodiek en modellen vormen het cement voor sociale innovatie. Ze reikt handvatten aan om initiatief te nemen, zich te verbinden met anderen in authentieke dialoog en co-creatieve samenwerking.

De ‘kunst’ van de ‘Art of Hosting’ bestaat erin om de collectieve intelligentie van een groep mensen, een gemeenschap, organisatie of bedrijf aan te spreken en in te zetten in het licht van betere en duurzamere oplossingen voor complexe uitdagingen. Wereldwijd vormt een groeiende groep mensen samen een open gemeenschap en een lerend netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt in het begrijpen van complexiteit en het verkennen van nieuwe manieren van denken en innoverend organiseren. Tijdens deze training kun je je erin onderdompelen.